ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

901
พิชญนาฎ เสาร์ดี
นสพ.เชียงรายนิวส์
902
ฤทธิเดช โคตเสธ
ส.ปชสพ อุดรธานี
903
จักรภัทร แสนภูธร
สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย
904
สิงหนาท ราชภัณฑารักษ์
สนง.ปภ.จ.อุดรธานี
905
จักรกฤช สิทธิโสติ
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
906
อนุพงค์ มกรานุรักษ์
สภาอุตสาหกรรม

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th