ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

81
บุปผา เกิดเพชร
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11
82
เครือวัลย์ มีแต้ม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
83
จุฑามาศ รัตนา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
84
ประสิทธิ์ สุขขวัญ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
85
อรณัส ยวงทอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
86
ชอุ่ม สอนประสม
สำนักงานการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
87
บุญฤทธิ์ ฉิมพิมล
มณฑลทหารบกที่ 45
88
พญอม จันนิ่ม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
89
พนัส หะรัตพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
90
โชคชัย ศรีล้ำ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th