ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

61
จิราภรณ์ หมานพัฒน์
โรงเรียนวัดนอก
62
กนกวรรณ ผิวเหมาะ
โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
63
สมโพช พรหมพันธ์
โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
64
สายใจ แก้วมงคล
โรงเรียนวัดทางหลวง(เทพราษฎร์รังสรรค์) สพปอย.2
65
สุนทร คำวิสิทธิ์
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
66
ธนัชชา เขียวหวาน
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
67
อรนิจ สมบัติ
โรงเรียนวัดดอนพุดซา
68
เอมอร ผาสุขพันธ์
โรงเรียนวัดดอนพุดซา
69
ทวีชัย จินะใจ
โรงเรียนวัดช่างทอง สังกัด อบจ.อยุธยา
70
สุวรินทร์ บันเทิง
โรงเรียนวัดช่างทอง สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา​

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th