ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

51
สันต์ อินชูรัญ
โรงเรียนวัดจุฬามณี
52
พรรณ​สุภา​ โพธิ์​ย้อย​
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
53
สราวุฒิ สุขบัณฑิตย์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
54
จันทร์ธนา แก้วลี
องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน
55
ภษพอน ประภา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
56
วลินดา อ่ำเอี่ยม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
57
อนุ พุ่มวิเศษ
ชมรมคนรักในหลวง (คนพอเพียง)
58
สมร เรือนดี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
59
เผอิญ ไทยสม
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
60
ฤทธิศักดิ์ ศิลาชัย
สำนักงาน ป.ป.ช. พระนครศรีอยุธยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th