ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

561
วรนุช อินทร์อ่ำ
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
562
ธีระวิชญ์ คันธะชุมภู
พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย
563
พัทธพงศ์ พรมชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
564
ราตรี วัฒนาธร
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
565
สายใจ ปินตาหล้า
คริสตจักรภาคที่ 2เชียงราย
566
กุลจิรา บัวผัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
567
ทศพล กันทะวงค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
568
สุวิทย์ กาศอุดม
ชมรมสตรองจังหวัดเชียงราย
569
ทัศน์ ดำรงค์เมือง
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย
570
ภัชนัฐศร หล้าปิมปา
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th