ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

511
สายฝน อกแผ่
สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4
512
จำเรียง พรหมบุตร
มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา
513
ธนพร พิกุล
สพป.ชร.4
514
กฤตยา ขัติคำ
เทศบาลนครเชียงราย
515
วีณา มะยอง
ร.รเอกชนนอกระบบ
516
เชาวนวัต ปัญโญ
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท
517
ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
518
ขวัญจิรา จำปา
บ้านตุ้มเหนือ​ สพป.เชียงราย​เขต4
519
ธัญวลัย ภิรัญคำ
สมาคมโรงเรียนเอกชน(นอกระบบ) จ.เชียงราย
520
จำเนียร พรหมบุตร
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th