ค้นหาข้อมูล (4,412 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
511
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
โรงเรียน
เมืองศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
512
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
หน่วยงานทางการศึกษา
เมืองศรีษะเกษ
ศรีสะเกษ
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
513
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
หน่วยงานของรัฐ
เมืองลำพูน
ลำพูน
514
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
โรงเรียน
เมืองลำพูน
ลำพูน
515
โรงเรียนปัจฉิมมาลัย
โรงเรียน
เมืองลำพูน
ลำพูน
516
โรงเรียนมัจฌิมาลัย
โรงเรียน
เมืองลำพูน
ลำพูน
517
สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
องค์กรสาธารณประโยชน์
เมืองลำพูน
ลำพูน
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
518
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงานของรัฐ
เมืองลำพูน
ลำพูน
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
519
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
หน่วยงานของรัฐ
เมืองลำพูน
ลำพูน
พอเพียง , วินัย , สุจริต
520
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าสัก
องค์กรชุมชน
เมืองลำพูน
ลำพูน
พอเพียง , วินัย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th