ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

501
วราพร บุญลือ
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
502
วราภรณ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
503
วราภรณ์ ภูกงทอง
มิสซังคาทอลิกอุดรธานี
504
วราภาณี วัตถุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
505
วรารักษ์ ยิ้มรอย
ขบวนองค์กรชุมชนอุดรธานี
506
วรารัตน์ ชาติวิเศษ
องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน
507
วรารัตน์ วงค์ดาว
สำนักงาน ป.ป.ช
508
วรารัตน์ วงค์ดาว
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย
509
วรินทิพย์ ชาสิงห์แก้ว
สถานีวิทยุ อสมท. อุดรธานี
510
วริศรา เชิญชม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th