ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
501
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
หน่วยงานของรัฐ
เมืองชลบุรี
ชลบุรี
502
ศูนย์สังคมพัฒนา(อภิบาลด้านสังคม)
หน่วยงานของรัฐ
ตะกั่วป่า
พังงา
503
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
หน่วยงานของรัฐ
ห้างฉัตร
ลำปาง
504
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานของรัฐ
เมืองพิจิตร
พิจิตร
505
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานของรัฐ
เมืองประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
506
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านขวาง
องค์กรชุมชน
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
507
ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา
วัด/องค์กรศาสนา
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
508
ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
วัด/องค์กรศาสนา
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
509
สื่อคุณธรรม
องค์กรสื่อ
เมืองสงขลา
สงขลา
510
ศูนย์มิสซังเขตอุดรธานี
วัด/องค์กรศาสนา
อุดรธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th