ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

41
กิติพงษ์ ปันป่า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
42
กุลจิรา บัวผัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
43
กุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ
โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
44
ขจร เนตรนี
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
45
ขจวน ราชลำ
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน
46
ขนิษฐา สืบรักษาตระกูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
47
ขนิษฐา วิมุตติพงศ์
ศคพ.สุราษฎร์ธานี
48
ขวัญจิรา จำปา
บ้านตุ้มเหนือ​ สพป.เชียงราย​เขต4
49
คม​สันต์​ หลาว​เหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 20
50
คัทลียา สะหมัดหานาย
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th