ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

41
พิสนุห์ แสงเดือน
ชุมชนบ้านไทรน้อย
42
ศักดา ดีเหลือ
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43
อรนิจ สมบัติ
โรงเรียนวัดดอนพุดซา
44
สุนทร คำวิสิทธิ์
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
45
เจษฎา ศรีงาม
โรงพยาบาลท่าเรือ
46
นงค์นุช ขาวพันธุ์
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
47
สุรเชษฐ์ ขมวิลัย
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
48
สงกรานต์​ ไกรยวงษ์
โรงเรียนไตรราชวิทยา
49
ศิริชัย ทองโคตร
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
50
ท้วง ชัยสุวรรณรัตน์
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกับและปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th