ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

361
พระมหาวิชรวิทย์ โถมวาโท -
วัดหนองไม้ซุง
362
พระวรวิช​ สุทัสสะโน​ -
วัดศรี​โพธิ์​
363
พรเพ็ญ คำภิโล
วท. เทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
364
พรเพ็ญ หนูชนะภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
365
พัชริน ลันซาง
โรงเรียนเซนต์เมรี่
366
พัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
367
พัชรีวรรณ พัฒน์ทองสุข
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎ์ธานี
368
พัทธพงศ์ พรมชัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
369
พัสกร อุ่นกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวัทยาลัยสงฆ์เชียงราย
370
พาณิภัค แก่นแก้ว
สวท. สุราษฎร์ธานี

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th