ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

21
ณัฐพล ทุ่งลาด
โรงเรียนไตรราชวิทยา
22
ลดาวรรณ นิ่มทับทิม
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
23
ธวัชชัย มลศิริ
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายป้องกับและปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
24
ธนกร ชับถิติ
ช่อง7
25
ฉัตรชัย สุขขีรส
โรงเรียนวัดจุฬามณี
26
รัฐภรณ์ พรมพิราม
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
27
พงศธร สุนทรวิบูลย์
สถานีข่าวเอทีวี
28
สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล
สถานีข่าวเอทีวี
29
ธัญญธร เจริญสุข
ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.ชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ปปช.อยุธยา
30
ชานนท์ สุวรรณาภินันท์
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th