ค้นหาข้อมูล (4,410 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
21
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
หน่วยงานของรัฐ
เมืองเลย
เลย
พอเพียง , วินัย , สุจริต
22
วัดถ้ำผาสวรรค์
วัด/องค์กรศาสนา
ผาขาว
เลย
พอเพียง , วินัย
23
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานของรัฐ
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
24
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมู่บ้าน/ชุมชน
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
25
วัดโฆษาท่าช้าง
วัด/องค์กรศาสนา
อ.หล่มสัก
เพชรบูรณ์
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
26
ชุมชนวัดโฆษาท่าช้าง
หมู่บ้าน/ชุมชน
อ.หล่มสัก
เพชรบูรณ์
พอเพียง , วินัย
27
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานของรัฐ
เมืองเพชรบุรี เ
เพชรบูรณ์
พอเพียง , วินัย , สุจริต
28
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบรูณ์
หน่วยงานของรัฐ
เมืองเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พอเพียง
29
โรงเรียนบ้านหุบกระพง
โรงเรียน
ชะอำ
เพชรบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ
30
กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
หน่วยงานของรัฐ
ชะอำ
เพชรบุรี
วินัย , สุจริต , รับผิดชอบ

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th