ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
21
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
โรงเรียน
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
วินัย , สุจริต
22
โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์)
โรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. ค่ายคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความเป็นไทย
23
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
โรงเรียน
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. ออมบุญ
24
วัดนครหลวง
วัด/องค์กรศาสนา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
สุจริต
1. อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
25
วัดร่องเผียว
วัด/องค์กรศาสนา
เมือง
เชียงราย
พอเพียง , วินัย , สุจริต
26
โรงเรียนปัณณวิชญ์
โรงเรียน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1. โรงเรียนคุณธรรม
27
โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชรีสอร์ท
ธุรกิจโรงแรม
บางละมุง
ชลบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. ออกกำลังกายทุกวัน ร่างกายแข็งแรม
28
โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียน
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
29
โรงเรียนไตรราชวิทยา
โรงเรียน
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย , สุจริต
1. โรงเรียนคุณธรรมวิถีคริสต์
30
โรงเรียนบ้านแบง
โรงเรียน
เฝ้าไร่
หนองคาย
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา , รับผิดชอบ
1. 3 วิธีสู่วิถีคุณธรรมปี3

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th