ค้นหาข้อมูล (4,408 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
11
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
หน่วยงานของรัฐ
เมืองกระบี่
กระบี่
พอเพียง , วินัย , รับผิดชอบ
12
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานของรัฐ
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
13
กองทุนเวลาเพื่อสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
14
ชุมชนขยะหนองแขม
หมู่บ้าน/ชุมชน
หนองแขม
กรุงเทพมหานคร
15
ชุมชนบางบัว
หมู่บ้าน/ชุมชน
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
16
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
17
มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
องค์กรสาธารณประโยชน์
ประเวศ
กรุงเทพมหานคร
18
มูลนิธิหัวใจอาสา
องค์กรสาธารณประโยชน์
ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
19
ชุมชนราชทรัพย์
หมู่บ้าน/ชุมชน
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
20
โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี
โรงเรียน
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th