ค้นหาข้อมูล (4,414 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
ระบุคำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทองค์กร :
จังหวัด :

#
ประเด็นคุณธรรม
กิจกรรม/โครงการ/การดำเนินงาน
1501
บริษัท ไทย-สแกนคิด สตีล จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมืองระยอง
ระยอง
พอเพียง , วินัย
1502
บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1503
บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
บางบ่อ
สมุทรปราการ
พอเพียง , วินัย
1504
บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
ศรีราชา
ชลบุรี
พอเพียง , วินัย
1505
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
ศรีราชา
ชลบุรี
พอเพียง , วินัย
1506
บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
พอเพียง , วินัย
1507
บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
พอเพียง , วินัย , สุจริต , จิตอาสา
1508
บริษัท ไทยประสิทธิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
พอเพียง , วินัย
1509
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โรงงานอยุธยา
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
พอเพียง , วินัย
1510
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) โรงงานแหลมฉบัง
บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
ศรีราชา
ชลบุรี
พอเพียง , วินัย

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th