ค้นหาข้อมูล (906 ฐานข้อมูล)

ประเภทฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม :
คำที่ต้องการค้นหา :
ชื่อหน่วยงาน :
ประสบการณ์ :

1
ปาณพัฒน์ รอดลมูล
Oridecon Limited Partnership
2
พระวรวิช​ สุทัสสะโน​ -
วัดศรี​โพธิ์​
3
กมล ตั้งตระกูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังวัดสิงห์บุรี
4
เรณู สีนิล
โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนปูถัมถ์)
5
พระครูภาวนาวิริยานุโยค -
วัดนครหลวง
6
จักรกฤช จงกลกิจ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1
7
กัญญาณัฐ ธนาฐิติภา
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
อนุชิต พรมคำ
โรงเรียนปัณณวิชญ์
9
รจนา มากเลาะเลย์
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
10
สมลักษณ์ รู้แผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 แฟกซ์ 0-2644-4901

E-mail : info@moralcenter.or.th